NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Số: 174/HD-LĐLĐ, ngày 11 tháng 4 năm 2016. Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn (cán bộ lãnh đạo, quản lý)