NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Số: 192/HD.LĐLĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014
 Download file: HD tuyen truyen PC mai dam.doc (52.00KB)

HƯỚNG DẪN
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014
 Download file: HD tuyen truyen PC mai dam.doc (52.00KB)