TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 192/HD.LĐLĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014
 Download file: HD tuyen truyen PC mai dam.doc (52.00KB)

HƯỚNG DẪN
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014
 Download file: HD tuyen truyen PC mai dam.doc (52.00KB)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung