TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 245/CV-LĐLĐ, ngày 28 tháng 5 năm 2014

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014
 Download file: Cong van ngay moi truong the gioi 2014.doc (37.00KB) 

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014
 Download file: Cong van ngay moi truong the gioi 2014.doc (37.00KB) 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung