TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 251/HD-LĐLĐ, ngày 02 tháng 6 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Tổ chức kỷ niệm “Tháng hành động vì trẻ em”; Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số trong CNVCLĐ thành phố Cần Thơ năm 2014

HƯỚNG DẪN
Tổ chức kỷ niệm “Tháng hành động vì trẻ em”; Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số trong CNVCLĐ thành phố Cần Thơ năm 2014

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung