TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Sở Giao thông vận tải thành phố nhận nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

          Thực hiện Công văn số 3473/UBND –VX ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
         Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, Sở Giao thông vận tải đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị An, tại địa chỉ số 4/21 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ 

         
 
          Thực hiện Công văn số 3473/UBND –VX ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
         Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Ngày 26 tháng 7 năm 2014, Sở Giao thông vận tải đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị An, tại địa chỉ số 4/21 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đối với những người có công với đất nước. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thêm lòng yêu nước và ý chí để ra sức xây dựng quê hương.
                 Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung