NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” (2011 – 2013)

Ngày 23/5/2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ với Công đoàn ngành phối hợp, tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự hội nghị có đồng Ngô Hồng Yến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng; đồng chí Phạm Văn Quỳnh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.
 

 
Ngày 23/5/2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ với Công đoàn ngành phối hợp, tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự hội nghị có đồng Ngô Hồng Yến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng; đồng chí Phạm Văn Quỳnh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
Thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT và Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi bộ và cán bộ công chức, viên chức toàn ngành. Các chi bộ trực thuộc đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác hoặc sinh hoạt kể những mẩu chuyện về Bác. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị: các tập thể tạo sự đoàn kết thống nhất trong quan điểm và hành động, phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt thể hiện trong việc đấu tranh xây dựng nội bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và tệ nạn tham nhũng tiêu cực trong tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành thời gian qua. Về cá nhân, đã thể hiện tính tự giác về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người về đạo đức lối sống và tinh thần phục vụ, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt được thể hiện rõ trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian qua không có cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nào trong Đảng bộ Sở vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.
 
Qua thực hiện chỉ thị, hàng năm có 11/11 tập thể Chi bộ đăng ký và có 98% cán bộ đảng viên đăng ký làm theo gởi về Công đoàn ngành và Đảng ủy Sở. Riêng năm 2014 có 11/11 Chi bộ và 136 cá nhân đăng ký thực hiện “làm theo” chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Dịp này, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đã biểu dương khen thưởng 01 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014. Đảng Ủy Sở đã biểu dương khen thưởng cho 13 đảng viên và quần chúng có thành tích trong thực hiện chỉ thị.
 
Tin, ảnh: Lê Duy