TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV/2015

           Sáng ngày 16/10/2015 tại Hội trường Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết  hoạt động Công đoàn quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.
            Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thông – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hoàng Kịch – UVBCH, Chủ tịch Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ và trên 40 đại biểu đại diện các CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ.

            Sáng ngày 16/10/2015 tại Hội trường Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết  hoạt động Công đoàn quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.
            Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Thông – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hoàng Kịch – UVBCH, Chủ tịch Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ và trên 40 đại biểu đại diện các CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ.
            Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2015, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ đồng chí Lê Thị Kim Yến cho biết. Trong năm 2015, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCX và CN Cần Thơ còn nhiều biến động và khó khăn, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường khan hiếm nguồn nguyên vật liệu sản xuất, đầu ra khó tiêu thụ, sức ép cạnh tranh, nguồn lao động thiếu hụt do lực lượng lao động di chuyển đến các nơi khác làm việc. Ngay từ đầu năm 2015, tập thể lãnh đạo Công đoàn khu đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp tốt với cơ quan ban ngành tuyên truyền đường lối chính sách, pháp luật, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, chăm lo việc làm, đời sống đối với người lao động, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn VN, góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động Công đoàn.
           Tuy nhiên, hoạt động công đoàn tại các đơn vị cũng còn gặp không ít khó khăn, tình trạng tái nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ đã phối hợp với các nghành chức năng, kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động yên tâm công tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
          Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Thông, đánh giá cao và thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015 của Công đoàn c ác KCX v à CN Cần Thơ, đồng thời nêu ra các giải pháp hết sức cụ thể, thiết thực, kịp thời nhằm góp phần hoàn thành tốt, hiệu quả các nhiệm vụ công đoàn năm 2015.
         Thay mặt Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Hoàng Kịch, Chủ tịch Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo giúp đỡ của LĐLĐ thành phố và tiếp thu ý kiến chỉ đạo; đồng chí mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các CĐCS trong triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015 để Công đoàn các KCX&CN hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.  
Tin, ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ