TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b VÀ CHỈ THỊ 03 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

           Sáng ngày 23/4/2015,tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền, Liên đoàn Lao động phối hợp với Công đoàn Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

           Sáng ngày 23/4/2015,tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền, Liên đoàn Lao động phối hợp với Công đoàn Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.
           Đến tham dự với Hội nghịcóđồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền - UVBCH - Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng với đồng chí Bùi Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục & ĐT thành phố, đại diện lãnh đạo Huyện ủy và hơn 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Nữ công các CĐCS Ban, Ngành, Đoàn thể huyện, xã, thị trấn, trường học.
            Đồng chí Tô Phạm Tuyết Nghiêm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong nữ CNVCLĐ của huyện, giai đoạn 2010 - 2015.
Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền - UVBCH - Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện và Ban Nữ công các CĐCStrong thời gian qua, đồng chí cần phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm để đẩy mạnh phong trào trong nữ CNVCLĐ,tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị; tham gia các hoạt động, phong trào VHVN - TDTT, hăng hái tham gia thi đua, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… góp phần phát triển kinh tế - VHXH của huyện nhà.
Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ, có 11 Câu Lạc bộ Nữ công đã tham gia trưng bày bánh dân gian, phục vụ Hội nghị. Thông qua sự bình chọn của các đội, có 03 đội đạt giải trưng bày xuất sắc nhất.                                                                     
Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung