TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số:447/HD-LĐLĐ, ngày 14 tháng 9 năm 2015. Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2015) và kỷ niệm 5 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2015) trong nữ CNVCLĐ thành phố