NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2015

             Nhằm trang bị kiến thức về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp, ngày 13/6/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tập huấn An toàn Vệ sinh lao động năm 2015 cho 110 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, cán bộ phụ trách công tác An toàn Vệ sinh lao động trong các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

             Nhằm trang bị kiến thức về công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp, ngày 13/6/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức Tập huấn An toàn Vệ sinh lao động năm 2015 cho 110 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, cán bộ phụ trách công tác An toàn Vệ sinh lao động trong các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.
             Lớp tập huấn đã nghe các Báo cáo viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trình bày nội dung về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, công tác bảo hộ lao động, các chế độ chính sách về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các yếu tố độc hại, các loại bệnh nghề nghiệp và cách phòng tránh, các vấn đề về tai nạn lao động, cách sơ cấp cứu tại chỗ khi bị tai nạn lao động, các Thông tư, Nghị định hiện hành, quy định mới sửa đổi, bổ sung…
             Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 01 ngày nhưng đã bổ sung cho học viên nhiều kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, các học viên đã trao đổi trực tiếp về các vấn đề còn vướng mắc, phát sinh tại doanh nghiệp. Qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý tại doanh nghiệp sẽ tổ chức tập huấn cho công nhân lao động tại đơn vị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sản xuất của doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.
         Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.