TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, SƠ CẤP CỨU TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CĐCS CÔNG TY TNHH PHÚC ĐỨC

          Ngày 25 tháng  8 năm 2015 tại Công ty TNHH Phúc Đức.
         Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Giám đốc công ty tổ chức Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu trong công nhân lao động tại đơn vị.

          Ngày 25 tháng  8 năm 2015 tại Công ty TNHH Phúc Đức.
         Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Giám đốc công ty tổ chức Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu trong công nhân lao động tại đơn vị.
          Tại buổi tập huấn 53 đoàn viên, công nhân lao động được bác sĩ Cầm triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện An toàn vệ sinh lao động, các chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ.
          Qua đợt học tập góp phần nâng cao nhận thức trong CNLĐ về cách phòng tránh tai nạn trong lao động.
                                Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng