TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

           Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong thời gian sắp tới. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải          

           Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong thời gian sắp tới. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải          
            Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở; Nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở và công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; Hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; Công tác tài chính của Công đoàn cơ sở, các đồng chí báo cáo viên đã triển khai một cách cụ thể, đầy đủ đến các học viên, giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP.