TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TẬP HUẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI

           Ngày 30-10-2015, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.

           Ngày 30-10-2015, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.
         Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung, gồm: Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế”; Luật Bảo hiểm xã hội và Luật y tế sửa đổi; giới thiệu Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh;…
Tin, ảnh: Công đoàn Viên chức TP