TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn thành phố vững mạnh, đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

 
 (CT)- Ngày 14-4-2014, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ về kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2014 và nắm tình hình những khó khăn, vướng mắc của hoạt động công đoàn thời gian qua.

 
 
(CT)- Ngày 14-4-2014, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ về kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2014 và nắm tình hình những khó khăn, vướng mắc của hoạt động công đoàn thời gian qua.
 
         Quý 1 năm 2014, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đến nay, có 509/517 đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 145/218 đơn vị đã hội nghị người lao động. Trong quý I, các cấp công đoàn thành phố cũng đã vận động CNVCLĐ đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó, CNVCLĐ thành phố đã đăng ký thực hiện 37 công trình, 1.386 sáng kiến và 47 mô hình “Dân vận khéo”…
 
         Dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố kiến nghị Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong thành phố đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp lao động sản xuất, thành lập tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp có đủ điều kiện. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cũng đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí để LĐLĐ thành phố đền bù, giải phóng mặt bằng và lập dự án xây dựng Trường trung cấp nghề Cần Thơ; hỗ trợ vốn nâng cấp Nhà văn hóa Lao động; ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trích nộp kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012; chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tiến hành xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp tập trung; xây dựng Nhà trẻ, Nhà mẫu giáo trong các Khu Công nghiệp, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm Xã hội…
 
Phát biểu Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn thành phố trong quý I và ghi nhận những kiến nghị của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cần tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp và công nhân lao động thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp; vận động CNVCLĐ thực hiện tốt cải các hành chính và huy động tối đa mọi nguồn lực chăm lo nâng cao đời sống của CNVCLĐ. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng mong muốn các cấp công đoàn thành phố thường xuyên sâu sát với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động để tham mưu tốt cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố ngày càng lớn mạnh. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cần tập trung xây dựng tổ chức công đoàn thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với việc xây dựng Trường trung cấp nghề Cần Thơ, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố phối hợp với UBND thành phố tính toán phương án đầu tư để thật sự mang lại hiệu quả…
 
TIN, ẢNH: ANH DŨNG