NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

THAM GIA LIÊN HOAN MÔ HÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU QUẬN BÌNH THỦY NĂM 2016

      Sáng ngày 22/11/2016, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2016 họp thông qua kết quả chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và tham gia Liên hoan mô hình văn hóa tiêu biểu quận Bình Thủy năm 2016.


      Sáng ngày 22/11/2016, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2016 họp thông qua kết quả chấm điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và tham gia Liên hoan mô hình văn hóa tiêu biểu quận Bình Thủy năm 2016. Đồng chí Phan Thị Nguyệt - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo quận Bình Thủy.
      Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận thông qua kết quả chấm điểm: đạt chuẩn văn hóa năm 2015 - 2016 là 87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đạt chuẩn văn hóa năm 2016 là 10 cơ quan, doanh nghiệp và 07 đơn vị có sáng kiến cải tiến quản lý, kỹ thuật được tổ thẩm định tiến hành khảo sát thực tế.
      Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh công tác triển khai; hướng dẫn việc đăng ký, báo cáo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; điểm trừ về hút thuốc lá nơi công sở; các điều kiện được công nhận sáng kiến cải tiến quản lý, kỹ thuật tham gia Liên hoan mô hình văn hóa tiêu biểu quận Bình Thủy năm 2016.
      Qua phần giải trình của LĐLĐ quận và trên cơ sở thống nhất của các thành viên BCĐ đồng chí Phan Thị Nguyệt phát biểu kết luận: thống nhất kết quả bình xét cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa mà Liên đòan Lao động quận trình bày. Đơn vị tham gia Liên hoan mô hình văn hóa tiêu biểu quận Bình Thủy năm 2016 gồm: 01 Giải A: Ban Tổ chức Quận ủy; 01 Giải B; Liên đòan Lao động quận và 03 giải C, gồm: Văn phòng Quận ủy, Phòng Y tế quận, Hội Khuyến học quận. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo cần phát huy chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu tốt hơn cho Ban Chỉ đạo trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy