TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Thăm và trao quà Tết cho công nhân bị tai nạn lao động nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn

LĐLĐ TP. Cần Thơ: Thăm và trao quà Tết cho công nhân bị tai nạn lao động nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong hai ngày 06 và 07.02.2007, tổ chức đến thăm và trao 08 phần quà (trị giá mỗi phần là 200.000 đồng) từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ- Đây là một hoạt động thường niên của LĐLĐ thành phố (M.TR) (ảnh: Đ/c Phan Thông Huấn - UVTV - Trưởng Ban CSKT- XH trao quà tết cho anh Huỳnh Quốc Nam).

 
LĐLĐ TP. Cần Thơ: Thăm và trao quà Tết cho công nhân bị tai nạn lao động nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong hai ngày 06 và 07.02.2007, tổ chức đến thăm và trao 08 phần quà (trị giá mỗi phần là 200.000 đồng) từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ- Đây là một hoạt động thường niên của LĐLĐ thành phố (M.TR) (ảnh: Đ/c Phan Thông Huấn - UVTV - Trưởng Ban CSKT- XH trao quà tết cho anh Huỳnh Quốc Nam).
 
Ngày 07.02.2007, Đ/c Trần Hồng Mẫn - Chủ tịch LĐLĐ TP đến thăm và trao quà Tết cho người già và trẻ em tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa của thành phố Cần Thơ, tổng trị giá gần các món quà gần 2.000.000đ từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ.
 
M.TR