TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Thanh tra việc tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt

        Thực hiện Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận về thanh tra việc tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt. Liên đoàn Lao động phối hợp với Thanh tra quận, Phòng LĐ-TB&XH và các ngành có liên quan tiến hành thanh tra tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn.

          Thực hiện Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận về thanh tra việc tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt. Liên đoàn Lao động phối hợp với Thanh tra quận, Phòng LĐ-TB&XH và các ngành có liên quan tiến hành thanh tra tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn.
           Qua quá trình thanh tra từ ngày 24/8/2015 đến ngày 04/9/2015, Đoàn Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại một vài doanh nghiệp trong việc tham gia đóng BHXH, BHYT, ký kết hợp đồng lao động... Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu các Doanh nghiệp quan tâm việc tham gia đóng BHXH, BHYT và đoàn phí công đoàn đúng theo quy định, bên cạnh Đoàn đã hướng dẫn biện pháp khắc phục sai phạm đối với các doanh nghiệp mắc phải./.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.