NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

THỐT NỐT GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

        Lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 5 năm thành lập quận Thốt Nốt và các ngày lễ lớn trong năm. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại cầu“Ngã Tắc” thuộc khu vực Long Châu phường Tân Lộc quận Thốt Nốt đã diễn ra lễ gắn biển công trình. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phường Tân Lộc đã phát động phong trào thi đua đến từng đoàn viên công đoàn, nên nhiều công trình thi đua của Công đoàn phường được thực hiện, tiêu biểu là công trình cầu giao thông nông thôn “Ngã Tắc” chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

     
        Lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 5 năm thành lập quận Thốt Nốt và các ngày lễ lớn trong năm. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại cầu“Ngã Tắc” thuộc khu vực Long Châu phường Tân Lộc quận Thốt Nốt đã diễn ra lễ gắn biển công trình. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phường Tân Lộc đã phát động phong trào thi đua đến từng đoàn viên công đoàn, nên nhiều công trình thi đua của Công đoàn phường được thực hiện, tiêu biểu là công trình cầu giao thông nông thôn “Ngã Tắc” chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.    
       Cầu giao thông nông thôn “Ngã Tắc” được thi công trong thời gian 35 ngày (khởi công từ ngày 20/03/2014 và hoàn thành vào ngày 24/04/2014). Tổng diện tích 76,8m2: Dài 24 mét x ngang 3,2 mét. Ước tổng giá trị công trình là 360 triệu đồng và 362 ngày công lao động. Công đoàn cơ sở phường Tân Lộc đã đứng ra vận động bà con trong và ngoài khu vực Long Châu thực hiệncông trình đã hoàn thành đúng thời gian, làm lợi hơn 190 triệu đồng.
         Ngoài ra, công trình cầu giao thông nông thôn “Ngã Tắc” còn có ý nghĩa hết sức quan trọng là nối liền tuyến đường giao thông trong khu vực, giúp bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng ,đồng thời góp phần cho việc chỉnh trang đô thị của quận Thốt Nốt.
                Tin, ảnh: CĐCS phường Tân Lộc