TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

THỐT NỐT HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÍ I NĂM 2014

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Ban Đảng và các đoàn thể, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng công tác quý II năm 2014.

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Ban Đảng và các đoàn thể, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng công tác quý II năm 2014.
 
 
Tham dự với Hội nghị có đồng chí Trần Minh Dũng – Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt, cùng các đồng chí trong UVTV, Ban Chấp hành, UBKT LĐLĐ quận là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Hội nghị đã nghe ông Phan Văn Phước - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt trình bày dự thảo báo cáo công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quí II năm 2014, kế hoạch hoạt động của “Tháng Công nhân”và kế hoạch Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ năm 2014.
 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao với dự thảo báo cáo công tác quý I và phương hướng công tác quý II của Ban Chấp hành trình bày, đồng thời có nhiều kiến đóng góp về việc rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn chưa có tổ chức Công đoàn để thành lập tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên mới. Vận động đoàn viên CNVCLĐ đóng góp Quỹ Tấm Lòng vàng, Quỹ an sinh xã hội đúng theo chỉ tiêu kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận đề ra.
 
Kết thúc buổi Hội nghị đồng chí Trần Minh Dũng Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã thay mặt cho Ban Thường vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và đồng thời nêu lên những công việc trọng tâm cần thực hiện trog quý II, để các cấp công đoàn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014 mà Liên đoàn Lao động quận đã giao cho các CĐCS.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt