TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

          Thực hiện kế hoạch số 17 ngày 22 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ quận Thốt Nốt, về việc "Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015".
          Sáng ngày 12 tháng 03 năm 2015 đoàn kiểm tra liên ngành của quận Thốt Nốt, tiến hành thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn quận; đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 19/3 năm 2015. Nội dung đoàn kiểm tra các doanh nghiệp là việc thực hiện Pháp luật lao động, thực hiện các Nghị định; Thông tư và các văn bản mới có liên quan; kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh lao động, bảo hộ lao động an toàn lao động, công tác tổ chức triển khai phòng chống cháy nổ, tình hình an ninh trật tự tại doanh nghiệp…

          Thực hiện kế hoạch số 17 ngày 22 tháng 02 năm 2015 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ quận Thốt Nốt, về việc "Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015".
          Sáng ngày 12 tháng 03 năm 2015 đoàn kiểm tra liên ngành của quận Thốt Nốt, tiến hành thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn quận; đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 19/3 năm 2015. Nội dung đoàn kiểm tra các doanh nghiệp là việc thực hiện Pháp luật lao động, thực hiện các Nghị định; Thông tư và các văn bản mới có liên quan; kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh lao động, bảo hộ lao động an toàn lao động, công tác tổ chức triển khai phòng chống cháy nổ, tình hình an ninh trật tự tại doanh nghiệp…
          Qua các ngày kiểm tra hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện khá tốt Pháp luật lao động, xây dựng phương án công tác phòng cháy chữa cháy và công tác vệ sinh, an toàn lao động trong doanh nghiệp. Ngoài 10 doanh nghiệp có quy mô lớn mà đoàn liên ngành đã kiểm tra, 20 đơn vị còn lại báo cáo kết quả tự kiểm tra của các doanh nghiệp.
          Qua đợt kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt đã thực hiện khá nghiêm túc về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, nhằm mục đích giảm thiểu đến mức thấp nhất về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra trong doanh nghiệp trên địa bàn quận. 
            Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt   

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung