TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Ở DOANH NGHIỆP

         Thực hiện chỉ tiêu thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên theo chương trình hoạt động năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt. Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2015. Ban vận động thành lập CĐCS quận Thốt Nốt đã đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gạo Việt để công bố quyết định thành lập CĐCS.
       Sau thời gian thâm nhập vận động thành lập CĐCS được sự thống nhất và đề nghị của Ban giám đốc công ty TNHH MTV Gạo Việt. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã ra quyết định thành lập CĐCS và công nhận BCH lâm thời với 60 đoàn viên thuộc công ty TNHH MTV Gạo Việt. 

       Thực hiện chỉ tiêu thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên theo chương trình hoạt động năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt. Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2015. Ban vận động thành lập CĐCS quận Thốt Nốt đã đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gạo Việt để công bố quyết định thành lập CĐCS.
       Sau thời gian thâm nhập vận động thành lập CĐCS được sự thống nhất và đề nghị của Ban giám đốc công ty TNHH MTV Gạo Việt. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã ra quyết định thành lập CĐCS và công nhận BCH lâm thời với 60 đoàn viên thuộc công ty TNHH MTV Gạo Việt. Ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát biểu chúc mừng và yêu cầu BCH lâm thời phải xây dựng chương trình hoạt động cho BCH, đồng thời phải phối hợp với Ban giám đốc công ty chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, ra sức vận động công nhân lao động tích cực lao động sản xuất để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Ông Đoàn Tuyền Tuyến, Chủ tịch CĐCS thay mặt cho Ban Chấp hành lâm thời CĐCS công ty TNHH MTV Gạo Việt hứa với lãnh đạo Liên đoàn quận và Ban giám đốc công ty sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong doanh nghiệp theo Điều 20 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và cố gắng cùng với Ban chấp hành vận động đoàn viên và người lao động tại công ty hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với công ty và xây Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
        Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước được thành lập vào dịp đầu năm 2015.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung