TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

       Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt năm 2015. Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt sáng ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại Hội trường các Ban Đảng và Đoàn thể đã diễn ra Hội nghị triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

         
          Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt năm 2015. Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt sáng ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại Hội trường các Ban Đảng và Đoàn thể đã diễn ra Hội nghị triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
            Đến tham dự Hội nghị triển khai có các đồng chí trong Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt cùng với chủ tịch và Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Văn Phước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt báo cáo lại những nội dung chính của chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" và hướng dẫn số 01 của Ban Tuyên Giáo Quận ủy Thốt Nốt về việc tổ chức học tập tại các cơ quan đơn vị.
            Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Minh Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã phát biểu chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, phối hợp với Chi bộ và cơ quan tổ chức triển khai tại đơn vị và xây dựng kế hoạch học tập, để cán bộ công nhân, viên chức, lao động tham gia đăng ký nội dung học tập và làm theo từng quí trong năm 2015.
            Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.  

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung