TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI ĐUA VÀ GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2015

        Thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua và bảng chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ năm 2015, giao cho Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.
         Được sự thống nhất trong Ban Thường vụ, chiều ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại hội trường các Ban đảng và Đoàn thể; Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2015 cho các công đoàn cơ sở trực thuộc.

        Thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua và bảng chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ năm 2015, giao cho Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.
         Được sự thống nhất trong Ban Thường vụ, chiều ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại hội trường các Ban đảng và Đoàn thể; Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2015 cho các công đoàn cơ sở trực thuộc.
          Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Dũng Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Liên đoàn lao động quận, cùng các đồng chí là Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
        Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận thông qua dự thảo bảng giao chỉ tiêu và kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; kế hoạch kiểm tra về thực hiện Điều lệ Công đoàn, thu chi tài chính; hướng dẫn chấm điểm CĐCS vững mạnh cho các CĐCS phường, ngành đoàn thể và CĐCS các doanh nghiệp.
         Đại diện lãnh đạo các CĐCS nhất là Công đoàn các ngành của quận đã nhiệt tình tham gia xây dựng đóng góp bảng giao chỉ tiêu và kế hoạch thi đua năm 2015; với mục đích tạo sự thống nhất từ cơ sở để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Liên đoàn Lao động quận và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
       Kết thúc buổi Hội nghị đồng chí Trần Minh Dũng chủ tịch Liên đoàn Lao động đã làm rõ các vấn đề mà đại biểu đã quan tâm đặt ra trong Hội nghị để cùng thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2015.   
                            Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung