TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

            Thực hiện kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
            Ngày 18/3/2015, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp với Phòng tư pháp quận tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong lực lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận và chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

            Thực hiện kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
            Ngày 18/3/2015, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp với Phòng tư pháp quận tổ chứcHội nghị lấy ý kiến đóng góp Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong lực lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận và chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
            Từ ngày 16 tháng 03 đến nay Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt đã tham gia và tổ chức được 03 cuộc lấy ý kiến với 302 lượt người tham dự. Trong các cuộc lấy ý kiến, Ban Tổ chức đã giới thiệu các Chương, Điều cụ thể của Bộ luật dân sự, phân tích và làm rõ những điều sửa đổi, các phương án sửa đổi để đại biểu nghiên cứu và đóng góp trực tiếp vào văn bản hoặc chọn phương án thích hợp, từ đó Ban Tổ chức có cơ sở tổng hợp và báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đúng thời gian quy định.
            Theo kế hoạch của BCH Liên đoàn Lao động quận trong thời gian tới các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS đã được triển khai lấy ý kiến, tiếp tục tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại cơ quan đơn vị mình và báo tổng hợp số liệu về Liên đoàn Lao động quận.
Tin, ảnh: Phan Văn Phước-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung