TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỐT NỐT TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 217, 218 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

          Ngày 14 tháng 8 năm 2014 tại hội trường các Ban đảng-đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt cùng phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Đến tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ quận, các đồng chí cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai một số tình hình về Biển Đông và 02 Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, cùng với Hướng dẫn 726/HD-TLĐ ngày 02 tháng 6 năm 2014 về hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.

           
             Ngày 14 tháng 8 năm 2014 tại hội trường các Ban đảng-đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt cùng phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Đến tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ quận, các đồng chí cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai một số tình hình về Biển Đông và 02 Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, cùng với Hướng dẫn 726/HD-TLĐ ngày 02 tháng 6 năm 2014 về hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.
               Qua Hội nghị các đại biểu đã hiểu sâu hơn về Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, đồng thời cũng nắm được cách thức triển khai, phổ biến, tuyên truyền đến CNVCLĐ tại đơn vị mình.
                                   Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung