NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

THỰC HIỆN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2013 của Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT làm Trưởng đoàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2013 của Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT làm Trưởng đoàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Qua kiểm tra nhận thấy Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác kiểm tra, giám sát tổ chức và thực hiện tốt quy định của Điều lệ Công đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ, các Nghị quyết, chỉ thị của Tổng Liên đoàn, thực hiện chương trình chủ điểm năm 2013 của Liên đoàn Lao động thành phố. Hầu hết các đơn vị đều có bám vào nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Công đoàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBKT.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một vài đơn vị chưa xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của UBKT, sổ quản lý đoàn viên chưa đúng quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức Đại hội Công đoàn còn chậm thời gian so với quy định.
 
TIN: ỦY BAN KIỂM TRA