NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

THỰC HIỆN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2012 của Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2012 do đồng chí Lê Thị Lan Hương UVTV Chủ Nhiệm làm trường đoàn. Đoàn tiến hành kiểm tra 01 Công đoàn cấp trên cơ sở và 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2012 của Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2012 do đồng chí Lê Thị Lan Hương UVTV Chủ Nhiệm làm trường đoàn. Đoàn tiến hành kiểm tra 01 Công đoàn cấp trên cơ sở và 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
 
Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, chủ điểm năm 2012 Liên đoàn Lao động thành phố và của cấp mình đề ra; kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Công đoàn; Kiểm tra việc thực hiện 5 nhiệm vụ của UBKT về Điều lệ, tài chính, khiếu nại tố cáo, kiểm tra dấu hiệu vi phạm và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra.
 
Từ kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cho thấy nhiều đơn vị thực hiện tốt như LĐLĐ quận Cái Răng, CĐCS CTy CP Mê Kong, CĐCS Cty Du lịch Cần Thơ… Tuy nhiên, vẫn còn một vài đơn vị chưa xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của UBKT và lập Sổ quản lý đoàn viên chưa đúng quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 
TIN: ỦY BAN KIỂM TRA