TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

THỰC HIỆN “MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2016

             Được biết ông Khưu Thành Lợi mắc bệnh hiểm nghèo, ngày 04/01/2016 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng và đại diện  Mặt trận Tổ quốc phường Thường Thạnh  đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho ông  Lợi. Dịp này, Giám đốc Công ty Cấp nước Cái Răng gởi hỗ trợ 500.000 đồng.

           Được biết ông Khưu Thành Lợi mắc bệnh hiểm nghèo, ngày 04/01/2016 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng và đại diện  Mặt trận Tổ quốc phường Thường Thạnh  đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho ông  Lợi. Dịp này, Giám đốc Công ty Cấp nước Cái Răng gởi hỗ trợ 500.000 đồng.
         Ông Khưu Thành Lợi (người dân tộc Khơmer già neo đơn ) tại Khu vực Yên Thạnh, phường Phường Thạnh, quận Cái Răng (địa chỉ nhân đạo được CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng hỗ trợ 2 năm qua).
Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng