TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

THỰC HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” HIỆU QUẢ

            Năm 2014, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy đã xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” Vòng tay nhân ái. Qua đó, CĐCS phòng đã tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ được 144,6 triệu đồng. Từ số tiền này, CĐCS phòng đã xây dựng nhà, hỗ trợ tiền mặt cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trong tổng số 229 mô hình “Dân vận khéo” của các cấp Công đoàn thành phố thực hiện trong năm 2014.
            Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ thành phố, năm 2014, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phải hướng vào thực hiện tốt chủ đề năm 2014 “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở” của thành phố và phải hướng đến việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ và học sinh gặp khó khăn để họ vươn lên… 
 

 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung