TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

            Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-LĐLĐ ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ về việc khảo sát hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.

            Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-LĐLĐ ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ về việc khảo sát hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.
           Ngày 09/6/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tiến hành khảo sát hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 đối với Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ.
           Đến khảo sát có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ – Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Trưởng các ban chuyên đề Liên đoàn lao động thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy, Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện và Ban chấp hành công đoàn cơ sở xã Đông Thắng.
          Đoàn khảo sát được nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn, việc thực hiện chỉ tiêu cấp trên giao trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn cơ sở và Liên đoàn lao động huyện. Qua báo cáo và qua khảo sát thực tế cho thấy Liên đoàn lao động huyện và công đoàn cơ sở trực thuộc đến thời điểm này đã thực hiện từ 70 – 80% chỉ tiêu cấp trên giao.                    
Tin:Văn Thừa