TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ NĂM 2015

          Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015. Sáng ngày 27/4/2015, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân lao động các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ giai đoạn năm 2010 - 2015.

         Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ IV giai đoạn 2010 - 2015. Sáng ngày 27/4/2015, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân lao động các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ giai đoạn năm 2010 - 2015.
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Duyên - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ; các đồng chí UVTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 40 công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
         Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là những phong trào trọng tâm của tổ chức công đoàn, được CNVCLĐ hăng hái thi đua trong lao động và công tác. Hội nghị đã đánh giá cao kết quả phong trào thi đua từ năm 2010 đến nay, trong đó các cấp Công đoàn đã đăng ký thực hiện 619 công trình, sản phẩm thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 35 đơn vị đăng ký 78 mô hình Dân vận khéo, 01 Bằng Lao động sáng tạo đề nghị Tổng Liên đoàn Việt Nam xét tặng; có 8.330 chị đạt phong trào Phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.
          Đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố và đ/c Nguyễn Thị Kiều Duyên – Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí ghi nhận những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, để phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng trong CNVCLĐ.
         Hội nghị đã tuyên dương 40 anh chị em công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.Hội nghị đã tạo không khí phấn khởi, khích lệ tinh thần đối với anh chị em công nhân lao động, ghi nhận đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.  

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung