TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nữ công và phong trào thi đua “Hai giỏi” năm 2006, kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa, truyền thống kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Các đề tài tham luận tại hội nghị: “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” của nữ CNVC-LĐ trong thời kỳ CNH-HĐH (UBND Quận Ninh Kiều) ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa, truyền thống kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Các đề tài tham luận tại hội nghị: “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” của nữ CNVC-LĐ trong thời kỳ CNH-HĐH (UBND Quận Ninh Kiều); Vai trò của CLB Nữ công trong hoạt động Nữ công và phong trào nữ CNVC-LĐ (Ban NC CĐCS Báo Cần Thơ) và Công tác tuyên truyền giáo dục tổ chức tốt sinh hoạt các nội dung về giới (Ban NC CĐCS BVĐK Quận Ô Môn). Tại hội nghị, các chị còn tham gia giao lưu thi ứng xử các kiến thức về giới, VH-XH,… Có 27 Đ/c đuợc trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bình đẳng của phụ nữ Việt Nam; LĐLĐ thành phố trao 181 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” và công nhận 500 chị đạt “Hai giỏi” cấp thành phố năm 2006. Riêng hệ thống CĐ Giáo dục, năm học 2005-2006, có 173 chị đuợc tặng bằng khen và 190 chị được công nhận “Hai giỏi” cấp thành phố (M.TR)