TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 657 CÔNG NHÂN VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Chiều 15-5-2014, Tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Nóc), Ban Thường vụ Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp 657 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn. Tại buổi lễ kết nạp, đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã phổ biến cho CNLĐ của Công ty nghe về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn.
 

Chiều 15-5-2014, Tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Nóc), Ban Thường vụ Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp 657 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn. Tại buổi lễ kết nạp, đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã phổ biến cho CNLĐ của Công ty nghe về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn.
 
Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã tổ chức kết nạp được 1.353 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn và thành lập được 4 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.
 
ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung