TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 657 CÔNG NHÂN VÀO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Chiều 15-5-2014, Tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Nóc), Ban Thường vụ Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp 657 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn. Tại buổi lễ kết nạp, đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã phổ biến cho CNLĐ của Công ty nghe về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn.
 

Chiều 15-5-2014, Tại Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Nóc), Ban Thường vụ Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp 657 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn. Tại buổi lễ kết nạp, đại diện lãnh đạo Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã phổ biến cho CNLĐ của Công ty nghe về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn.
 
Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã tổ chức kết nạp được 1.353 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn và thành lập được 4 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.
 
ANH DŨNG