TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Tổ chức lễ tiếp nhận và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

      Sau quá trình làm việc giữa 02 đơn vị, được sự thống nhất của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam, sáng ngày 13/07/2015 tại Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam tổ chức lễ tiếp nhận và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam.

          Sau quá trình làm việc giữa 02 đơn vị, được sự thống nhất của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam, sáng ngày 13/07/2015 tại Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam tổ chức lễ tiếp nhận và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam.
          Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nhật Duy – Phó Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Vũ Kim Quy – Cán bộ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; Cùng báo đài, Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam.
         Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi, Ban Chấp hành lâm thời của công đoàn cơ sở Cty TNHH Dược phẩm Phương Nam được chỉ định gồm 7 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn cơ sở 03 đồng chí .  
TIN, ẢNH: LĐLĐ QUẬN BÌNH THỦY