TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Cộng tác viên website

Nhằm xây dựng và nâng cao đội ngũ Cộng tác viên, Biên tập viên website Công đoàn cũng như tạo cầu nối thông tin hai chiều giữa Công đoàn các cấp, đoàn viên và CNLĐ, trong 02 ngày 21- 22/4/2010, 56 cán bộ Công đoàn chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch thuộc Liên đoàn Lao động các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ KCX-CN, CĐVC...

 
Nhằm xây dựng và nâng cao đội ngũ Cộng tác viên, Biên tập viên website Công đoàn cũng như tạo cầu nối thông tin hai chiều giữa Công đoàn các cấp, đoàn viên và CNLĐ, trong 02 ngày 21- 22/4/2010, 56 cán bộ Công đoàn chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch thuộc Liên đoàn Lao động các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ KCX-CN, CĐVC và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố được các Báo cáo viên là các nhà báo chuyên nghiệp (thuộc Báo Cần Thơ và Báo Sài Gòn tiếp thị)
 

Tập huấn các kỹ năng phản ánh tình hình hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ bằng thể loại tin, bài.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung