TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Tổng kết công tác nữ công và phong trào nữ CNVC-LĐ năm 2007

Riêng ngành Giáo dục & Đào tạo chiếm 222 trường hợp được LĐLĐ TP Cần Thơ xét công nhận. Tại Hội nghị, 30 chị được khen thưởng. Hội thi "Khéo tay trong CNVC-LĐ" diễn ra trong dịp này, thu hút 21 đội tham gia, CĐCS Bưu điện TP xuất sắc đạt giải Nhất.

M.TR