TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẬN NINH KIỀU NĂM 2016

      Vào ngày 16/12/2016 Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 do Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều làm Cụm trưởng.
 


      Vào ngày 16/12/2016 Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 do Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều làm Cụm trưởng.
      Năm 2016, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, trong đó tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Các đơn vị trong khối đã làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Các đơn vị thường xuyên trao đổi, giao lưu, phối hợp tổ chức nhiều hoat động; tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; có 185 “Cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2015 – 2016” được xét gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo quận, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. 
      Nhìn chung, các đơn vị cụm thi đua khối MTTQ và các đoàn thể với các nội dung ký kết thi đua đã được các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở đơn vị, đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu.
      Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, xác định rõ nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
      Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành bình bầu thi đua các đơn vị đạt thứ hạng cao trong công tác thi đua, thống nhất đề nghị UBND quận tặng giấy khen cho 4/6 tập thể lao động xuất sắc năm 2016 : Mặt trận Tổ quốc; Hội LH Phụ nữ, Quận đoàn, và LĐLĐ quận, đồng thời bàn giao Trưởng Cụm thi đua năm 2017 cho Mặt trận Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều