TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CỤM I CÁC QUẬN HUYỆN

            Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Cụm thi đua các quận, huyện đã tổ chức  Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm năm 2014.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí Thư thường trực quận ủy Thốt Nốt, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động các quận, huyện.

            Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Cụm thi đua các quận, huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm năm 2014.
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí Thư thường trực quận ủy Thốt Nốt, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động các quận, huyện.
Qua báo cáo tổng kết Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động quận, huyện năm 2014. Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm đánh giá đúng thực chất hoạt động công đoàn các đơn vị trong cụm năm 2014 và những nhiệm vụ cần tập trung cho hoạt động công đoàn năm 2015.
            Các Liên đoàn Lao động quận, huyện đã thống nhất với kết quả chấm điểm thi đua của từng đơn vị, để làm cơ sở xét khen thưởng năm 2015. Năm 2015 Liên đoàn lao động quận Ô Môn làm cụm trưởng Cụm thi đua; Liên đoàn lao động quận Ninh Kiều làm Thường trực cụm thi đua khối các quận huyện năm 2015.                    
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung