ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ

Căn cứ vào hướng dẫn số 594/ HD-UBKT ngày 03/5/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp.

 
Căn cứ vào hướng dẫn số 594/ HD-UBKT ngày 03/5/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần thơ. Vào lúc 7h30 ngày 20/12/2012 tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Ủy Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII (2008-2013) và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2013-2018) có 70 đại biểu tham dự. Nội dung tổng kết nhằm đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong cả nhiệm kỳ; Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích những việc làm được, việc còn hạn chế và có nhiều hiến kế tốt bổ sung phương hướng hoạt động kiểm tra trong thời gian tới.
 
Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao tặng 10 Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Công đoàn.
 
Tin: Ủy Ban Kiểm Tra LĐLĐ TP, ảnh: Xuân Nguyên