TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trả lời câu hỏi của bạn email: quoctai95@gmail.com

Bạn Shin(quoctai95@gmail.com): Số điện thoại 0907913412. Hỏi: A/chị cho em hỏi, muốn tìm số liệu thống kê về tai nạn lao động ở TP.Cần Thơ thì tìm ở đâu vậy... 

Bạn Shin(quoctai95@gmail.com): Số điện thoại 0907913412. Hỏi: A/chị cho em hỏi, muốn tìm số liệu thống kê về tai nạn lao động ở TP.Cần Thơ thì tìm ở đâu vậy... 
Trả lời:
Chào bạn! Bạn có yêu cầu muốn biết số liệu thống kê về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Bạn nên liên hệ với Phòng Lao động Tiền công Sở Lao động Thương bình và xã hội TP Cần Thơ. Địa chỉ: Số 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại Văn phòng Sở: 0710 3830 882. Fax: 0710 3834 274. Email: soldtbxh@cantho.gov.vn
Để đề nghị được cung cấp số liệu. Bạn cần có Giấy giới thiệu của đơn vị để tiện liên hệ.
 
                                                            Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn
    ĐT: 0710 3813 219