TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trả lời câu hỏi của bạn Hà Thanh Sang

Bạn HÀ THANH SANG(B1407618@STUDENT.CTU.EDU.VN), Số điện thoại: 0164.884.1013. Hỏi: Tình hình tai nạn lao động ở thành phố Cần Thơ từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2014?

Bạn HÀ THANH SANG(B1407618@STUDENT.CTU.EDU.VN), Số điện thoại: 0164.884.1013. Hỏi: Tình hình tai nạn lao động ở thành phố Cần Thơ từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2014?
Trả lời:
Chào bạn! Bạn có yêu cầu muốn biết số liệu thống kê về tình hình tai nạn lao động từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2014, xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ.
Bạn nên liên hệ với Phòng Lao động Tiền công Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Cần Thơ. Địa chỉ: Số 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại Văn phòng Sở: 0710 3830 882. Fax: 0710 3834 274. Email: soldtbxh@cantho.gov.vn
Để đề nghị được cung cấp số liệu. Bạn cần có Giấy giới thiệu của đơn vị để tiện liên hệ.
 
Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn
ĐT: 0710 3813 219