NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trả lời câu hỏi của bạn Lai An (anckcantho@gmail.com)

Chào bạn!
          Trung tâm Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ có nhận emal của bạn hỏi về vấn đề : Tại công ty, có 01 anh 52 tuổi công tác lâu năm, do yếu sức khõe, xin công ty giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa, đã được kết quả suy giảm khả năng lao động 62%. Xin nhờ tư vấn công ty ra quyết định nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động chuyển qua BHXH, công ty phải trả trợ cấp thôi việc hay không ?
           Trung tâm tư vấn pháp luật có ý kiến trả lời như sau:
           Tại khoản 2, điều 187, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về tuổi nghỉ hưu đối với “ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động ; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1, Điều này ( nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).
Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lện, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây :
           1.Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi tuổi trở lên;
           2.Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.
          Như vậy, trường hợp trên tại công ty bạn có 01 anh 52 tuổi, do yếu sức khõe, đã giám định kết quả suy giảm khả năng lao động 62%, nếu anh có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, thì đủ điều kiện để công ty làm thủ tục giải quyết cho nghỉ để hưởng lương hưu và báo cáo về BHXH. Trường hợp này, công ty không phải trả trợ cấp thôi việc ( Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012).  
 
                                                                                                                          Lê Xuân Trị
                                                                                          Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật  
                                                                                         Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ