ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Trả lời câu hỏi của bạn Lâm Mỹ Cảnh ( mycanhph@yahoo.com)

Bạn hỏi:Cô em năm nay 59 tuổi, sau khi đủ điều kiện về hưu lãnh lương hưu hằng tháng thì cô em vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, nhưng ký hợp đồng lao động từng năm không tham gia BHBB. Như vậy, khi cô em nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc của công ty hay không ?
                                                Lâm Mỹ Cảnh ( mycanhph@yahoo.com)
 
Trung tâm tư vấn pháp luật có ý kiến trả lời như sau:
Sau khi nghỉ hưu lãnh lương hưu hằng tháng, cô em tiếp tục làm việc cho công ty, thì giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Điều 167 Bộ luật Lao động năm 2012, Sử dụng người lao động cao tuổi. Nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động, thì khi cô em nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc của công ty theo hợp động lao động đã giao kết. 
                                                                              
                                                                                 Lê Xuân Trị
                                                               Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật
                                                              Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ