TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú (TuB1301942@student.ctu.edu.vn): Các anh (chị) cho em hỏi: Gia đình em vừa nhận được một bằng khen của bà cố với danh hiệu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vậy chính sách dành cho gia đình bà là như thế nào vậy ? 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú (TuB1301942@student.ctu.edu.vn): Các anh (chị) cho em hỏi: Gia đình em vừa nhận được một bằng khen của bà cố với danh hiệu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vậy chính sách dành cho gia đình bà là như thế nào vậy ? 
 
Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú
 
Căn cứ theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 101/2013/NĐ-CP, ngày 4/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng, thì những trường hợp được Chủ tịch nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định như sau:
 
I. Đối với trường hợp được phong tặng (còn sống):
1. Bà mẹ được hưởng một lần: Bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tặng bằng, huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được hưởng tiền thưởng một lần là 15,5 mức lương tối thiểu chung (1.150.000đ x 15,5) = 17.845.000đ.
2. Bà mẹ được trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:
- Trường hợp mẹ có 1 liệt sĩ được hưởng tổng số tiền 3.463.000đ, gồm: trợ cấp 1.220.000đ, phụ cấp 1.023.000đ, trợ cấp người phục vụ bà mẹ 1.220.000đ.
- Trường hợp mẹ có 2 liệt sĩ được hưởng tổng số tiền 4.683.000đ, gồm: trợ cấp 2.440.000đ, phụ cấp 1.023.000đ, trợ cấp người phục vụ bà mẹ 1.220.000đ.
- Trường hợp mẹ có 3 liệt sĩ trở lên được hưởng tổng số tiền 5.903.000đ, gồm: trợ cấp 3.660.000đ, phụ cấp 1.023.000đ, trợ cấp người phục vụ bà mẹ 1.220.000đ.
II. Đối với trường hợp được truy tặng (đã chết):
1. Bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì thân nhân thờ cúng bà mẹ được nhận bằng, huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được hưởng tiền thưởng một lần là 15,5 mức lương tối thiểu chung (1.150.000đ x 15,5) = 17.845.000đ.
2. Thân nhân thờ cúng bà mẹ được hưởng một lần bằng 20 lần mức quy định chung hiện hành là 24.400.000đ. Như vậy, tổng số tiền thân nhân thờ cúng bà mẹ được hưởng là 42.245.000đ.
         Thân chào bạn!
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn