TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hương (huongb1409259@student.ctu.edu.vn)

Chào bạn Nguyễn Thị Hương!
      Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ có nhận email của bạn hỏi về vấn đề: Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm 2008, có nhu cầu học nghề tại trường có được không? Nếu được thì có thể học những ngành nào tại trường?
      Trung tâm xin trả lời bạn như sau:
      Vấn đề bạn hỏi, bạn trình bày chưa rỏ ràng, cụ thể bạn  muốn học trường nào, nên Trung tâm chưa trả lời với bạn được, mong bạn thông cảm. Bạn nên liên hệ trực tiếp với trường mà bạn có nhu cầu học để biết rõ hơn.
      Thân chào bạn!
 
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ
 Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn