NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Minh Thi

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Minh Thi (balloon3005@gmail.com)Cho em hỏi KPCĐ công ty thường dùng vào hoạt động gì và có lợi ích gì cho người lao động? 
 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Minh Thi (balloon3005@gmail.com)Cho em hỏi KPCĐ công ty thường dùng vào hoạt động gì và có lợi ích gì cho người lao động? 
 
Trả lời câu hỏi của Bạn Nguyễn Thị Minh Thi.  
 
Căn cứ theo Điều 6, Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng LĐLĐVN ban hành về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở thì kinh phí công đoàn công ty được chi cho các hoạt động sau:
“Điều 6: Chi tài chính công đoàn cơ sở
1-Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương
2-Chi quản lý hành chính
3-Chi hoạt động phong trào ( về chi hoạt động phong trào)
3.1 Chi tuyên truyền.
3.2 Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.
3.3 Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
3.4 Chi tổ chức phong trào thi đua.
3.5 Chi đào tạo cán bộ.
3.6 Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
3.7 Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới.
3.8 Chi thăm hỏi, trợ cấp.
3.9 Chi động viên, khen thưởng.
3.10 Chi hoạt động khác.”
Những quy định về chi cụ thể của từng mục trên mời bạn tham khảo trong Điều 6 của Quyết định 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng LĐLĐVN. (Downloadtrên mạng).
Thân chào bạn!
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn