NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn thị Thảo Nguyên (hongdoan1992@gmail.com)

Bạn Nguyễn Thị Thảo Nguyên (hongdoan1992@gmail.com), Số điện thoại: 0918614811. Hỏi: e có 1 vấn đề muốn hỏi thế này. e tốt nghiệp đại học kế toán nhưng không xin được việc làm, ngày 6/8/2014 e xin vào làm công nhân cho công ty chế biến và xuất khẩu tôm, làm công nhân được 6 ngày thì e được điều hành xin cho lên làm thống kê đến bây giờ. e hưởng lương cứng 2 tháng đầu tiên là 3.000.000đ, và bây giờ là 3.400.000đ. lương hàng tháng đến khi ào có lương trong tài khoản được nhiêu thì biết bao nhiêu chứ không có bảng lương cho xem. em muốn hỏi: như vậy thì lương e được hưởng và bằng đại học của e có liên quan gì nhau không? và làm việc như vậy thì bao lâu e mới được kí hợp đồng lao động và các loại bảo hiểm khi công ty có giấy ghi là thời gian thử việc 2 tháng. đến nay có rất nhiều công nhân làm 2,3 năm đều không có hợp đồng, hay bảo hiểm.  

Bạn Nguyễn Thị Thảo Nguyên (hongdoan1992@gmail.com), Số điện thoại: 0918614811. Hỏi: e có 1 vấn đề muốn hỏi thế này. e tốt nghiệp đại học kế toán nhưng không xin được việc làm, ngày 6/8/2014 e xin vào làm công nhân cho công ty chế biến và xuất khẩu tôm, làm công nhân được 6 ngày thì e được điều hành xin cho lên làm thống kê đến bây giờ. e hưởng lương cứng 2 tháng đầu tiên là 3.000.000đ, và bây giờ là 3.400.000đ. lương hàng tháng đến khi ào có lương trong tài khoản được nhiêu thì biết bao nhiêu chứ không có bảng lương cho xem. em muốn hỏi: như vậy thì lương e được hưởng và bằng đại học của e có liên quan gì nhau không? và làm việc như vậy thì bao lâu e mới được kí hợp đồng lao động và các loại bảo hiểm khi công ty có giấy ghi là thời gian thử việc 2 tháng. đến nay có rất nhiều công nhân làm 2,3 năm đều không có hợp đồng, hay bảo hiểm.  
 
Bạn Thảo Nguyên thân mến.
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn có ý kiến trả lời những thắc mắc của bạn như sau:
            1/. Theo quy định của thang, bảng lương nhà nước hiện nay, sau khi tốt nghiệp Đại học ra trường vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước được hưởng bậc lương chuyên viên, khởi điểm là bậc 1/9 bằng 2,34 x 1.150.000 = 2691000đ.
Đối với các doanh nghiệp, BLLĐ quy định phải xây dựng thang lương, bảng lương theo khoản 1 Điều 93:
“Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động”.
Mức lương thấp nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (hiện nay tại quận Ninh Kiều, Bình thủy  TPCT là 2750.000đ + 7% tay nghề = 2.942.000đ
Như vậy, Doanh nghiệp trả cho bạn 2 tháng đầu tiên 3.000.000/tháng là không trái với quy định của pháp luật.
 
         2/.Theo quy định của BLLĐ, Doanh nghiệp có quyền trả lương qua tài khoản. Nếu có yêu cầu, Bạn đề nghị Phòng Kế toán cho xem bảng lương hàng tháng.
 
          3/. Cty thử việc 2 tháng là đúng theo quy định của BLLĐ. Sau khi hết thời gian thử việc, Cty phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tất cả các hợp đồng lao động có thời hạn từ trên 3 tháng trở lên, người sử dụng lao động và người lao động đều phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.(bao gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
 
Về Hợp đồng lao động: Bộ Luật lao động quy định:
Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
Như bạn trình bày trong thư, đã làm việc từ tháng 8/2014 đến nay và nhiều người khác đã làm 2.3 năm vẫn chưa có hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Căn cứ Điều 16 và Điều 22 BLLĐ thì Doanh nghiệp đã thực hiện không đúng với quy định của pháp luật.
Bạn vả nhiều người đến gặp Tổ chức Công đoàn Cty yêu cầu Công đoàn đề nghị với Lãnh đạo Doanh nghiệp thực hiện đúng theo BLLĐ đã quy định.
Trường hợp Cty chưa thành lập Công đoàn thì liên hệ với Công đoàn cấp trên để phản ảnh và yêu cầu tổ chức Công bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Công đoàn cấp trên: LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn Ngành, Công đoàn các khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ).
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn
                                                                                                   ĐT: 07103 813219
                                                                                                   DĐ: 0918 830690