NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

TRAO 2 “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN GẶP KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở

(CT)- Ngày 6-10-2014, ông Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đến dự lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho 2 công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Đó là anh Võ Hoàng Giang, đoàn viên CĐCS Công ty công trình đô thị Cần Thơ và chị Huỳnh Hải Yến, đoàn viên Công ty TNHH Quốc tế Tri Việt.

(CT)- Ngày 6-10-2014, ông Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đến dự lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho 2 công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Đó là anh Võ Hoàng Giang, đoàn viên CĐCS Công ty công trình đô thị Cần Thơ và chị Huỳnh Hải Yến, đoàn viên Công ty TNHH Quốc tế Tri Việt. Mỗi “Mái ấm công đoàn” được Tổng công ty Thép Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trích Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” hỗ trợ 10 triệu đồng.
AN NGHỆ