TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TRAO NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” VÀ PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

      Thực hiện Chương trình hoạt động của huyện Cờ Đỏ về việc phấn đấu xây dựng xã Trung Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016...

      Thực hiện Chương trình hoạt động của huyện Cờ Đỏ về việc phấn đấu xây dựng xã Trung Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Để đạt được kết quả theo mục tiêu đề ra, ngày 03/6/2016 xã Trung Hưng tổ chức lễ phát động xây dựng xã Nông thôn mới năm 2016.
      Tham dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ và đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ.
      Dịp này, đại diện Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ trao 02 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 02 công nhân lao động nghèo trên địa bàn xã Trung Hưng. Tổng số tiền gần 80 triệu đồng.
      Với ý nghĩa thực hiện công tác an sinh xã hội, Công đoàn thành phố đã cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Cờ Đỏ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để xã Trung Hưng phấn đấu xây dựng thành xã Nông thôn mới.
Tin: Văn Thừa