NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Triển khai Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

 
Ngày 8-5-2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cho 145 đồng chí Trưởng, Phó Ban chuyên đề LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố và báo cáo viên Công đoàn các cấp tham dự.

 
 
Ngày 8-5-2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cho 145 đồng chí Trưởng, Phó Ban chuyên đề LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố và báo cáo viên Công đoàn các cấp tham dự.
 
Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn được triển khai các nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm: Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Quốc hội; Chủ tịch Nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; chính quyền; Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước; Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp… Hội nghị dành thời gian để triển khai Điều 10, Chương I: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp nắm vững nội dung của Hiến pháp để triển khai trong công nhân, viên chức, lao động thành phố. Sau Hội nghị này, Công đoàn các cấp tổ chức triển khai và tuyên truyền Hiến pháp trong đoàn viên và CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra.
 
ANH DŨNG